De Europese “Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679” van 27 april 2016, de “Privacywet” van 8 december 1992, de “Wet Elektronische Communicatie” van 13 juni 2005 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook de toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens, samengevat in deze privacy verklaring.
Jasmindi streeft ernaar om de plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren elke keer wanneer Jasmindi persoonsgegevens verwerkt.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle bezoekers en klanten van de Jasmindi website.

Wie zijn wij

Jasmindi (éénmanszaak)
Ann Van den Bossche
Populierenstraat 23
2250 Olen, België
info@jasmindi.be
+32 497 233930
BE 0705.864.149

Persoonsgegevens die we verwerken

Jasmindi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Jasmindi verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres, MAC-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

De gebruiker van de website kan Jasmindi zijn gegevens bezorgen op verschillende manieren:

 • contactformulier
 • per e-mail
 • telefonisch
 • facebook (messenger)
 • reacties op de website
 • cookies
 • Google Analytics

De door ons verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de door u verstrekte gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Jasmindi persoonsgegevens

Jasmindi verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, zoals daar zijn:

 • afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • de mogelijkheid om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • goederen en diensten bij u afleveren
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jasmindi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • analytische gegevens die Jasmindi verkrijgt zijn website zijn automatisch geanonimiseerd en Jasmindi.be kan deze niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren/contacteren
 • een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. Nadat Jasmindi je reactie goedgekeurt, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie
 • Jasmindi verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen
 • als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en het browsertype om spam te bestrijden
 • Jasmindi verwerkt ook persoonsgegevens als er wettelijk toe verplicht wordt, zoals gegevens nodig voor wettelijke doeleinden
Zo gebruikt Jasmindi persoonsgegevens enkel:
 • wanneer Jasmindi toestemming heeft gekregen
 • in het kader van voorbereiding/uitvoering van verplichtingen
 • om te voldoen aan wettelijke / reglementaire bepalingen waaraan Jasmindi onderworpen is
 • wanneer Jasmindi daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals vb. het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude of het beheren van interne administratie, in welk geval we steeds streven naar evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van betrokkenen.

Hoe lang we uw data bewaren

Jasmindi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het beoogde doel.
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan Jasmindi vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat Jasmindi ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich registreren op de website (indien van toepassing), bewaart Jasmindi ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel.
Jasmindi bewaart uw gegevens zolang de verplichting geldt in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe we uw gegevens beschermen

Jasmindi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat Jasmindi uw gegevens niet goed beveiligt of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jasmindi.be

Met wie we uw data delen

Jasmindi bezorgt uw gegevens enkel en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jasmindi zal uw gegevens nooit verhuren of verkopen aan derden.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jasmindi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jasmindi.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Jasmindi u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak – in geval van een paspoort, in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit alles ter bescherming van uw privacy. Jasmindi reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Waar we uw data naartoe sturen

Een geautomatiseerde spamdetectie kan uw bezoekerscommentaren controleren.

Versie 2019/1

Deze privacy verklaring kan gewijzigd worden want Jasmindi past deze privacy verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op deze website te vinden.