Bestelling:

Jasmindi maakt de bestelling klaar nadat de volledige betaling van het verschuldigde bestelbedrag + verzendkosten op de bankrekening van Jasmindi staat.

Bulkgroothandel:

Als de klant een groothandelsklant is, neem hij best contact op met Jasmindi om een account in te stellen. Als de klant geïnteresseerd is in bulkhoeveelheden, neemt hij best contact op met Jasmindi voor prijzen en beschikbaarheid.

Verzending:

Jasmindi wil de meeste bestellingen op de eerstvolgende werkdag verzenden.
Zij stuurt altijd een e-mail wanneer een online bestelling verzonden wordt.
Artikelen besteld via deze website, via e-mail of telefonisch, levert Jasmindi uit in België en Nederland.
Jasmindi verstuurt de goederen steeds op risico van de klant. Bovendien kan Jasmindi niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet aankomen van een postpakket.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet de klant onmiddellijk melden aan info@jasmindi.be.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit krijgt. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet bij Jasmindi.be lag.

Levering: 

Bpost, DHL of dpd verzorgt de levering. Tenzij anders overeengekomen of anders bepaald, leveren zij de goederen op het door de klant opgegeven adres. Dit gebeurt ten laatste binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
De opgegeven levertijd geldt vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
Jasmindi.be streeft ernaar het bestelde artikel zo snel mogelijk te leveren, liefst binnen de 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan Jasmindi niet garanderen en is afhankelijk van bestemming en tijd van het jaar en de bestelhoeveelheid. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Verzendkosten:

De verzendkosten zijn afhankelijk van het bestelgewicht en de bestemming.
Voor bestellingen die verstuurd worden naar een adres in België zijn de verzendkosten gratis vanaf een bestelbedrag van 100€. Als Jasmindi pakjes verstuurt naar een adres in Nederland, zijn de verzendkosten gratis vanaf een bestelbedrag van 125€.

Tot 5 flesjes van 5 ml bedragen de verzendkosten maximaal 4,50 € in België, afhankelijk van het gewicht.
Tussen 10 en 20 flesjes van 5 ml zijn de verzendkosten maximaal 9€ in België.
Voor grotere bestellingen, contacteer Jasmindi voor de overeenkomstige verzendkosten.

Voor bestellingen buiten België gelden afwijkende tarieven.
Nadat de klant zijn bestelling geplaatst heeft, neemt Jasmindi contact op via e-mail om het totale bedrag inclusief verzendkosten kenbaar te maken.

Afhaalmogelijkheid:

De klant kan zijn bestelling alle dagen komen afhalen tussen 9u en 18u. Hij maakt hiervoor eerst een afspraak via e-mail (info@jasmindi.be) of via telefoon (+32 497 233930)

Betaling: 

Na het plaatsen van de online bestelling ontvangt de klant van Jasmindi per e-mail een bevestiging van de bestelling. Binnen de paar dagen ontvangt de klant ook de factuur met het te betalen bedrag.
Jasmindi maakt de goederen klaar en/of verzendt ze nadat de betaling op de bankrekening van Jasmindi is gekomen. Verzending vindt plaats na overmaking van het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten op onze bankrekening.

Eigendomsvoorbehoud: 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Jasmindi.be.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Jasmindi.be te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.

Herroepingsrecht en Retouren: 

De klant heeft het recht af te zien van de bestelde artikelen als hij hiertoe verwittigt binnen de 14 dagen na levering.
Ook indien de klant niet tevreden is met een aankoop, kan hij het artikel binnen 14 dagen (postdatum geldt al bewijs) onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt retourneren voor een uitwisseling of een volledige restitutie. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de klant een kopie van het aankoopfactuur in de verpakking van de goederen bij te sluiten, samen met een geschreven boodschap waarin hij de reden vermeldt waarom het artikel wordt terugstuurt.

Nabestellingen:

Vanwege de aard van de activiteiten van Jasmindi kan het zijn dat bepaalde oliën niet voorradig zijn. Vaak ervaart Jasmindi onvoorzien toename van bestellingen en aangezien de leveranciers in India wonen, kan het enkele weken duren voordat voorraad aangevuld is. Er zijn ook af en toe gewas- en beschikbaarheidsproblemen die verdere vertragingen kunnen veroorzaken. Als dit het geval is met de bestelling, kan het zijn dat Jasmindi gedeeltelijk uitleveren en dan wordt de klant zo vlug mogelijk verwittigd. Als de klant vragen of opmerkingen heeft over een artikel dat niet voorradig is, neemt hij best contact op met Jasmindi.

Zuiverheid en garantie:

De Indische leveranciers van Jasmindi – waarvan velen biologisch gecertificeerd zijn – produceren pesticiden-vrije etherische olie van hoge kwaliteit. Ze gaan er prat op dat zij 100% pure olie afleveren en kunnen dit staven met analyses en certificaten.
Door rechtstreeks aan te kopen bij kleine en middelgrote destillateurs in India kan Jasmindi pure, etherische oliën aanbieden tegen eerlijke en betaalbare prijzen. Jasmindi kan ook monsters aanbieden zodat de klant de etherische olie kan ervaren en evalueren voor dat hij grotere hoeveelheden inkoopt.

Aansprakelijkheid:

Jasmindi is niet verplicht tot vergoeding van directe of indirecte schade, door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Jasmindi, haar personeel of nalatigheid van de overeenkomst betrokken personen of instellingen ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of eigen opzet.
Evenmin is Jasmindi aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan door of in verband met gebreken aan het geleverde of door het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen, tenzij dit te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Jasmindi.
Mocht Jasmindi gronden aanwezig achten om van de aansprakelijkheidsbeperking op grond van deze voorwaarden af te wijken, geschied zulks slechts indien en voor zover een door Jasmindi gesloten verzekering met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheid dekking biedt. De opdrachtgever vrijwaart Jasmindi tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in deze voorwaarden zijn vermeld.

Versie: 2019/1

De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden. De meest recente versie kan je hier altijd terugvinden.